Política de privacitat

Tota comunicació amb SOLANA ROIVERT (COMPANYIA GENERAL SARGA, SL) per qualsevol mitjà, a través de la seva adreça de correu electrònic o dels formularis presents en aquesta web, suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporades a fitxers titularitat de SOLANA ROIVERT (COMPANYIA GENERAL SARGA, SL) con NIF B61556528, en la adreça: Camí de Rivert, PK 1,2, 25693 Salàs de Pallars (Lleida).

 

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb el que disposa la legislació espanyola, en concret la Lley Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD GDD), i la seva normativa de desenvolupament. Per tant, l’interessat podrà exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, respecte a les dades personals que constin en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment.

Ho podran fer mitjançant comunicació escrita dirigida a:

SOLANA ROIVERT
COMPANYIA GENERAL SARGA, SL
NIF B61556528
Camí de Rivert, PK 1,2
25693 Salàs de Pallars, Lleida (Espanya)
Telèfon +34 667 603 940
info@sroivert.com
www.sroivert.com